O Mongolsku

Mongolsko

20.01.2020

Země, která kdysi, za dávných časů slavného Čingischána, bývala součástí obrovské Mongolské říše.

Poušť Gobi

12.12.2019

Aridní oblasti Mongolska se dají rozdělit na dvě části: pouštní step a poušť. Toto dělení vychází z rozdílných klimatických podmínek, zastoupení rostlin a půdního pokryvu. Vlastní pouštní oblast se nazývá Gobi. Pokrývá 14,3 % Mongolska. Navzdory laických představám převládajícím typem pouště je kamenitá poušť. Písčitý podíl se odhaduje na 2,79 %...

Mongolsko je země pohostinných kočovných pastevců s životním stylem, jehož kořeny sahají tisíce let do minulosti. Prohánějí se krajinou za svými stády na koních, žijí v tradičních jurtách či stanech a uctívají duchy přírody. Mongolsko vás okouzlí poklidnou a nezměrnou rozlehlostí volného prostoru nezasaženého civilizací, stepí, která se na...

Mongolsko je nádherná země kterou musí každý vidět . Je tu k vidění poušť ,stepi ,jezera i hory. Vládne tam naprostý klid a nekonečná příroda kterou se nelze nabažit. Pro divokou zvěř je to samotný ráj na zemi. Místní jsou přátelští a hrdí lidé kteří vás rádi pohostí .Vím jedno chci tam jet znovu a znovu. Doufám že Mongolsko zůstane...