Jak vnímám Mongolsko

 

mongolsko obrázek1

Mongolsko je země pohostinných kočovných pastevců s životním stylem, jehož kořeny sahají tisíce let do minulosti. Prohánějí se krajinou za svými stády na koních, žijí v tradičních jurtách či stanech a uctívají duchy přírody. Mongolsko vás okouzlí poklidnou a nezměrnou rozlehlostí volného prostoru nezasaženého civilizací, stepí, která se na horizontu vpíjí do oblohy, průzračným čistým vzduchem, svými opojnými východy a západy slunce za hornatými obzory či vlídnou samozřejmostí, s jakou jste přivítáni při náhodné návštěvě v osamocené jurtě.
I v dnešní době pořád Mongolsko nabízí nádhernou panenskou přírodu, protože v této obrovské zemi je minimum obyvatel (2,6 mil.) a i rozvoj civilizace a industrializace pokračuje velmi pomalu. Z těchto důvodů je tato zem mimořádnou příležitostí pro milovníky přírody, dobrodružství a nevšedních zážitků. K tomu však je nutné vyzdvihnout ještě to nejpodstatnější, proč si tuto zemi téměř každý zamiluje - a to je svoboda!

V málokteré zemi na světě, která má právě tak nádhernou přírodu, se člověk cítí svobodně, neomezují ho žádné zákazy, kontroly a omezení, tak jako v ostatním světě. Je nutné se ještě zmínit o poslední důležité informaci - je to země s bohatou kulturní tradicí, a ač byl Čingischán nekompromisní dobyvatel, přispěl výrazně k poznání Asie a obchodní i kulturní výměně v celém tehdejším světě. V každém, i v tom posledním mongolském kočovníkovi, zůstala trocha Čingischánovy hrdosti.
Můžeme směle říct, že Mongolsko je směs všech možných přírodních, kulturních i národnostních, náboženských podmínek, které však nikoho neznevýhodňují. Je třeba se zase zmínit o odkazu velkého Čingischána, který ať pocházel z divoké stepi, svým myšlením předběhl o několik století svoji dobu.

Zpět do obchodu